HEM . PRIVATPERSONER . FÖRETAG . KURSER ..KONTAKT

Workshop -inspirerande relationer

skapa relationer i glädje, respekt och harmoni

Vi har höga förväntningar på vår parrelation och vi längtar efter att vår partner ska leva upp till våra önskningar, drömmar och mål i livet. Kraven är stora men vi har oftast inte den tid eller kunskap för att kunna leva upp till våra förväntningar i relationer. När man går in i ett partnerskap förväntar man sig oftast en livslång relation, det är inte ovanligt att relationen kantas av sorg, besvikelser och svek och vi når inte fram till varandra. Olika bakgrund, uppväxtförhållanden, personligheter och skillnader i kvinnors och mäns sätt att tänka och fungera gör att många ger upp innan man har givit relationen en ärlig chans.

Det här är en kurs som ger möjligheter till att arbeta och förbättra de områden i relationen som är ett hinder för att skapa en relation i glädje, respekt och harmoni.

Syfte med kursen
Workshopen har till syfte att hjälpa till att stärka relationer genom att förstå skillnader i kvinnligt och manligt och hur man ska bemöta varandra, klargöra värderingar, drömmar och mål i relationer. Vi arbetar praktiskt med övningar för att förstå, göra överenskommelser och sätta upp mål för en positiv och gemensam framtid. Workshopen hjälper även deltagarna att förstå relationer på arbetsplatsen, familjerelationer och vänskapsrelationer.

För vem?
Par som lever i en relation, två nära vänner och vuxna familjemedlemmar.

Kursledaren
Judith Molnar, samtalsterapuet och sexolog, arbetar med individuell samtalsterapi, parterapi, konflikthantering och ledarskap och – organisationsutveckling.

Tid
Kursen hålls antingen som en helgkurs eller uppdelat en gång i veckan under 7 tillfällen.

Kursstart
Kursen startar när tillräckligt många deltagare har anmält sig.

Mer information
info@livsvision.se